Förtroendemannaregister för Solna stad

Peter Edholm (L)

Kontaktinformation

E-post:
Peter.Edholm@politik.solna.se

Uppdrag (10 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-11-01 2026-10-14
Exploateringsberedningen Ledamot 2023-02-21 2024-12-31
Överjärva Gård AB 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2024-12-31
Solna-Sundbybergskommittén Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Råsunda Förstads AB 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunalråd - gruppledare i kommunstyrelsen Gruppledare KS 2022-11-01 2026-10-31
Tekniska nämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2024-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-11-01 2026-10-31
STORSTHLM Ersättare för ombudet 2023-01-01 2026-12-31