Förtroendemannaregister för Solna stad

Sara Kukka-Salam (S)

Kontaktinformation

Telefon:
072-543 33 62 (arbete)

E-post:
Sara.Kukka-Salam@politik.solna.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Exploaterings- och fastighetsberedning 2:e vice ordförande 2021-10-12 2022-12-31
Kommunalråd - gruppledare i kommunstyrelsen Gruppledare KS 2022-11-01 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-11-01 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande 2022-11-01 2026-10-31
Mälardalsrådet Ledamot 2022-05-17 2023-12-31
Solna-Sundbybergskommittén Ledamot 2021-06-08 2022-12-31