Förtroendemannaregister för Solna stad

Sukrî Demir (L)

Kontaktinformation

E-post:
Sukri.Demir@politik.solna.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Barn- och förskolenämnden Ledamot 2021-01-01 2022-12-31
Internationella kommittén Ledamot 2021-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-11-01 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-11-30 2026-10-31
Miljö- och demokratiberedning Ledamot 2021-01-01 2022-12-31