Förtroendemannaregister för Solna stad

Sandra Lindström (V)

Kontaktinformation

Telefon:
08-746 11 06 (arbete)

E-post:
Sandra.Lindstrom@politik.solna.se

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-11-01 2026-10-31
Exploateringsberedningen Ledamot 2023-02-21 2024-12-31
Solna-Sundbybergskommittén Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-11-01 2026-10-14
Solna Tenniscenter AB Suppleant 2023-01-01 2026-12-31
Kultur- och fritidsnämnden Ordförande 2023-01-01 2024-12-31
Kommunalråd - gruppledare i kommunstyrelsen Gruppledare KS 2022-11-01 2026-10-31
STORSTHLM Ombud 2023-01-01 2026-12-31