Förtroendemannaregister för Solna stad

Jacques de Maré (MP)

Kontaktinformation

E-post:
Jacques.de-Mare@politik.solna.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gode män enligt fastighetsbildningslagen God man 2019-01-28 2022-12-31
Grundvattenråd för Norra Stockholmsåsen Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-11-01 2026-10-14
Miljö- och demokratiberedning Ersättare 2021-01-01 2022-12-31
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ersättare 2021-01-01 2022-12-31
Norrvattens förbundsfullmäktige Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Solna vatten AB Ersättare 2021-05-25 2022-12-31