Förtroendemannaregister för Solna stad

Zanna Mårtensson (M)

Kontaktinformation

E-post:
Zanna.Martensson@politik.solna.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunala pensionärsrådet Ledamot 2021-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-11-01 2026-10-14
Omvårdnadsnämnden 1:e vice ordförande 2021-01-01 2022-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2021-01-01 2022-12-31