Förtroendemannaregister för Solna stad

Anita Paradell (L)

Kontaktinformation

E-post:
Anita.Paradell@politik.solna.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Överförmyndarnämnden Ledamot 2021-01-01 2022-12-31